“ჩემთან უნდა მყავდე მუდამ” / კოკა ნიკოლაძე — აბლაბუდა (2021)

ჩემთან უნდა მყავდე მუდამ,
ჩემთან უნდა მყავდე მუდამ,
ჩვენი სულის აბლაბუდა
მისი რხევის ამპლიტუდა
მოდი ჩემკენ გადმობრუნდი
ჩემი hoodie — შენი ჰუდი,
ჩემთან უნდა მყავდე მუდამ.

კოკა ნიკოლაძე

subscribe this channel — @NikalaArt
https://www.facebook.com/tabu92ism
https://www.instagram.com/tabu92art
https://www.instagram.com/tabu92ism

#streetart #graffiti #treeart #kokanikoladze #tabu92art #tabu92

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *