ღამის თბილისის მაცნეები | სტენსილები, წარწერები და ქუჩის მხატვრობა რუსული კანონის წინააღმდეგ

ღამის თბილისის მაცნეები | სტენსილები, წარწერები და ქუჩის მხატვრობა რუსული კანონის წინააღმდეგ — რუსულ რეჟიმთან მებრძოლი კათოლიკოსი ამბროსი ხელაია, საქართველოს ეროვნული გმირი გიორგი ანწუხელიძე, დიდება უკრაინას და დიდება გმირებს, მარო მაყაშვილი, ქაქუცა ჩოლოყაშვილი, სამაჩაბლო და აფხაზეთი – საქართველოა, მოქალაქეების წინააღმდეგ დაწყებულ ომს ყოველთვის მოქალაქეები იგებენ!!! და სხვა მესიჯები… / ghamis tbilisis macneebi | stensilebi, tsartserebi da quchis mkhatvroba rusuli kanonis tsinaaghmdeg — rusul rejimtan mebrdzoli katolikosi ambrosi khelaia, saqartvelos erovnuli gmiri giorgi antsukhelidze, dideba ukrainas da dideba gmirebs, maro makashvili, qaquca cholokashvili, samachablo da afkhazeti – saqartveloa, moqalaqeebis tsinaaghmdeg datskebul oms koveltvis moqalaqeebi igeben!!! da skhva mesijebi…

ღამის თბილისის მაცნეები | სტენსილები, წარწერები და ქუჩის მხატვრობა რუსული კანონის წინააღმდეგ

#graffiti #giorgiantsukhelidze #ambrosikhelaia #streetart #mtavaritv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *