როგორც თქვენ შეგიძლიათ გაწვევა ამ კანონის, ისევე ევროკავშირს ჩვენი წევრობის მივიწყება, თუმცა რას ვხსნი, თქვენი აიქიუ / IQ ხომ საკუთარი ფეხის ზომაზე მეტიც კი არაა?!..

როგორც თქვენ შეგიძლიათ გაწვევა ამ კანონის, ისევე ევროკავშირს ჩვენი წევრობის მივიწყება, თუმცა რას ვხსნი, თქვენი აიქიუ / IQ ხომ საკუთარი ფეხის ზომაზე მეტიც კი არაა?!..

rogorc tqven shegidzlieat gatsveva am kanonis iseve evrokavshirs chveni tsevrobis mivitskeba, tumca ras vkhsni, tqveni aiqiu / IQ khom sakutari fekhis zomaze metic ki araa?!..

#არარუსულკანონს #არარუსულრეჟიმს #არარუსულმთავრობას #ტაბუ92 #ararusulkanons #ara rusulrejims #ararusulmtavrobas #tabu92

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *