მრცხვენია თქვენს ნაცვლად! / მთელ დედამიწას გთხოვთ ნუ მოგვიკლავთ მესამე პრეზიდენტს!..

მრცხვენია თქვენს ნაცვლად! / მთელ დედამიწას გთხოვთ ნუ მოგვიკლავთ მესამე პრეზიდენტს!..

I am ashamed instead of you! / The whole world is asking to save the life of the third president of Georgia!..

Joe Biden / Vaclav Havel / Lech Kaczynski – Kings
Jean Michel Basquiat style. / Tabu92’s art!..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *