ბოლოს რა წაიკითხე?!..

ბოლოს რა წაიკითხე?!..
Tabu92

მიპოვე, გამომყევი და ერთმანეთს გავუზიაროთ საინტერესო წიგნები და მუსიკა!..

იკითხეთ წიგნები განვითარებისთვის და მოუსმინეთ ასევე საინტერესო მუსიკას, დაფიქრდით სხვადასხვა კითხვები დაუსვით საკუთარ თავს და ეძიეთ მათზე პასუხები,როგორც ბიბლიოთეკაში ისევე ინტერნეტში…

facebook – facebook.com/tabu92ism
instagram – instagram.com/tabu92art
tiktok – tiktok.com/@tabu92art

#tsigni #kitkhva #bolosratsaikitkhe #წიგნი #კითხვა #ბოლოსრაწაიკითხე #ბიბლიოთეკა

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *