აგენტი მამაშენია! / წინ ევროპისკენ! / არა რუსულ კანონს!

აგენტი მამაშენია! / წინ ევროპისკენ! / არა რუსულ კანონს! ||| The agent is your father! / Forward to Europe! / No Russian law!

subscribe this channel — @NikalaArt
https://www.facebook.com/tabu92ism
https://www.instagram.com/tabu92art
https://www.instagram.com/tabu92ism

#rally #weareeu #ararusulkanons #არარუსულკანონს #აქცია

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *